วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ภาพเส้นตรง

ภาพนี้เป็นภาพของสะพานที่ทอดเป็นทางยาวที่เป็นเส้นตรง
ลักษณะของโครงของสะพาน มีลักษณะเป็นเส้นตรง


ภาพนี้เป็นภาพทางเดินแนวยาว ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงภาพนี้เป็นภาพของขวดสุรา 100 pipers ที่เรียงต่อกันในลักษณะ
แถวยาวมุมมองที่เป็นเส้นตรง


ไม่มีความคิดเห็น: